V. berlandieri x V. riparia
1 K5BB
2 125 AA
3 SO4
4 BINOVA
5 161.49 e 157/11
6 420 A
7 TELEKI 8B
8 TELEKI 5C
9 GEISENHEIM 5C
10 COSMO 2
11 COSMO 10
12 225 RUGGERI
13 34 E.M.
V. berlandieri x V. rupestris
14 1103 PAULSEN
15 775 PAULSEN
16 779 PAULSEN
17 1447 PAULSEN
18 140 RUGGERI
19 110 RICHTER
20 99 RICHTER
21 17.37
V. riparia x V. rupestris
22 SCHWARZMANN
23 101.14
24 3309 COURDERC
DIVERSI
25 1045 PAULSEN
26 RUPESTRIS DU LOT
27 RIPARIA GLOIRE
28 BORNER
29 106.8
30 GOLIA
31 41 B
32 FERCAL
33 GRAVESAC
34 ALTRI PORTINNESTI